Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

 Katedra Termodynamiki i Mechaniki Płynów     

ul. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, tel. (17) 865 16 08

               Katedra Termodynamiki wchodzi obecnie w skład Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. W początkowym okresie istnienia Uczelni był to Zespół Termodynamiki Technicznej i Energetyki Cieplnej na Wydziale Ogólnotechnicznym (od 1 września 1965r.) pod kierownictwem prof. dr inż. Jana Madejskiego.

Dnia 1 września 1973 r. dokonano reorganizacji, polegającej na powołaniu Zakładu Silników, z włączeniem do niego Zespołu Termodynamiki i Energetyki Cieplnej, pod kierownictwem doc. dr hab. inż. M. Zabłockiego. Od dnia 1 lipca 1974r. kierownikiem był A. Lesikiewicz, natomiast z dniem 1 lutego 1976 r. w Zakładzie Termodynamiki i Silników po raz drugi kierownictwo objął prof. dr inż. Jan Madejski.
Dnia 15 lutego 1980 r. Zakład Termodynamiki i Silników został podzielony na dwa zakłady: Zakład Termodynamiki i Mechaniki Płynów, kierowany przez prof. dr inż. J. Madejskiego, oraz Zakład Silników, kierowany od dnia 1 października 1980 r. przez mgr inż. J. Lesia. We wrześniu 1981 r. grupa pracowników zajmujących się mechaniką płynów opuściła Zakład Termodynamiki i Mechaniki Płynów i przeszła do Zakładu Silników. Tym samym od tego momentu faktycznie istnieje Zakład Termodynamiki.
Od dnia 15 lutego 1988 r., po odejściu Pana Profesora J. Madejskiego na wcześniejszą emeryturę, do dnia 30.IX.2011r. kierownikiem Katedry był prof. dr hab. inż. B. Bieniasz.
Od dnia 1.X.2011r. do dnia 31.VIII.2012r. obowiązki kierownika Katedry pełnił dr inż. Mariusz Szewczyk.
W dniu 1.IX.2012r. nastąpiło połączenie Katedry Termodynamiki z Zakładem Mechaniki Płynów i Aerodynamiki pod kierownictwem dr. hab. inż. Piotra Strzelczyka, Prof. Politechniki Rzeszowskiej i jednostce nadano nazwę Katedra Termodynamiki i Mechaniki Płynów.
KATEDRA TERMODYNAMIKI i MECHANIKI PŁYNÓW, ul. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, tel. (17) 865 1608